Consultanta, proiectare si training

CONSULTANTA:

Automatizari Industriale

Actionari electrice reglabile in diverse bucle de automatizare (temperatura, presiune, debit etc.), senzori, traductoare, sisteme SCADA.

Tehnologia apei

Echipamente tehnologice de tratare si epurare, istalatii electrice si de automatizare, sisteme SCADA.

Calitatea si eficienta utilizarii energiei

Bilanturi energetice complexe. Contracte de energie electrica – negociere. Alegerea tarifelor de energie electrica. Reducerea facturii de energie – solutii practice si echipamentele aferente. Sisteme de monitorizare (SCADA).

Sisteme automotive

Convertoare statice, actionari electrice speciale, generatoare electrice.

Instalatii electrice

Instalatii electrice de joasa tensiune, industriale si rezidentiale. Compatibilitate electromagnetica.

Electrotehnologii

Echipamente pentru sudare, ultrasunete, electrotermie. Documentare.

Energii regenerabile

Studii de fezabilitate privind implementarea acestora. Elaborare de solutii tehnice, implementare.

PROIECTARE:

Dimensionare, documentatii de implementare si exploatare in domeniile enumerate mai sus

Training

Compania noastra ofera cursuri de perfectionare in domeniile:

– istalatii electrice si de automatizare;

– tehnologia apei;

– electronca industriala;

– echipamente pentru energii regenerabile;

– electrotehnologii;

– eficienta energetica;